0
اطلاعیه پایانی پلنوم دوم کمیته مرکزی کومه له
Friday, 25 April 2014 10:30
اطلاعیه پایانی پلنوم دوم کمیته مرکزی کومه له
 
در روزهای اخیر کمیته مرکزی حزب کومه له کردستان ایران منتخب کنگره چهاردهم این حزب

دومین نشست وسیع خود موسوم به پلنوم را برگزار کرد. در این نشست که با شرکت اعضای اصلی و جانشین کمیته مرکزی و نیز همکاران تشکیل شد و به مدت سه روز و نیم طول کشید، پاره ای از مهمترین مسائل پیشاروی جنبش و کومه له مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت. شایان ذکر است که کمیته ویژه ای تدارک این پلنوم را به عهده داشت و همچنین گزارش کتبی ارگان ها و عرصه های گوناگون فعالیت حزبی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته بود.

 

 

پس از نواختن سرود رسمی کومه له و یک دقیقه سکوت به احترام جانباختگان، پلنوم دستور جلسه پیشنهادی کمیته تدارک پلنوم را تصویب کرد و وارد بحث و بررسی مواد آن شد. مواد دستور جلسه که هرکدام معرف خود را داشت ازجمله شامل «تحلیلی از وضعیت سیاسی و رئوس سیاست ها و وظائف ما در مرحله کنونی»، «مسأله وحدت مجدد»، «مسائل درون حزبی»، «تشکیلات خارج کشور»، «روابط بین المللی»، «مسائل امنیتی»، «آموزش و تمرین نیروی پیشمرگ»، «کنفرانس نهم کومه له» می شد.

 

مبحث تحلیلی از وضعیت سیاسی و وظائف دوره کنونی ما توسط دبیرکل کومه له ارائه شد و مورد بحث و بررسی و تبادل نظرات مفید شرکت کنندگان قرار گرفت و در پایان با قراری مورد تأیید و تصویب قرار گرفت و از مسئولان رسانه ها و ارگان های حزبی خواسته شد که در این راستا عمل کنند.

 

در این مبحث پس از بررسی فشرده ای از وضعیت اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی در ماه های اخیر، سازش اتمی و پیامدهای آن در وضعیت منطقه ای و داخلی کشور، سیاست داخلی دولت روحانی بویژه در رابطه با کردستان، بر لزوم تأیید و تقویت جنبش های مطالباتی گوناگون، اهمیت جنبش های مدنی و تقویت آن ها از کوچک تا بزرگ، مطالبات و جنبش های کارگران، زنان، دانشجویان، کولبران کرد، حقوق بشر، محیط زیست، زندانیان سیاسی و نظیر این ها بویژه با توجه با زمینه ای که این جنبشها در دوره اخیر در کردستان پیدا کرده اند، تأکید شد.

 

بعلاوه، پلنوم بر اهمیت ایجاد یک اتحاد و ائتلاف گسترده در کردستان و نقش آن در ایجاد تحرک سیاسی در کردستان و تأثیر مثبت آن در سطح کل ایران تأکید نمود و بر ادامه و تشدید فعالیتهای رهبری کومه له در این راستا پای فشرد.

 

پلنوم دوم کمیته مرکزی کومه¬له صحت سیاست کومه له در تعامل با اپوزیسیون ایران و بویژه اپوزیسیون دموکراتیک و مترقی را یادآوری کرد و مشارکت و ابتکارعمل در امر اتحاد درونی اپوزیسیون دموکراتیک ایران را به عنوان یکی از هدف های حزب ما مجددً خاطرنشان نمود و بر لزوم تلاش برای بیرون آوردن اپوزیسیون از حالت انفعال و انتظار و تفرقه کنونی تأکید کرد. در این راستا از جمله بر لزوم تقویت کنگره ملیتهای ایران و تلاش برای ایفای نقش مؤثرتر از جانب آن انگشت گذاشت.

 

پلنوم دوم در مبحث تحلیل وضعیت سیاسی و تعیین سیاستها و وظائف دوره کنونی ازجمله تحولات در کردستان عراق و تنشهای جدید مابین اقلیم کردستان و حکومت مرکزی، تحولات کردستان ترکیه و انتخابات اخیر شهرداریها در این کشور و تأثیر آن بر پروسه صلح، تحولات سوریه و معضلات درونی کردستان سوریه را مورد بررسی قرار داد و سیاستهای مسئولانه کومه له در این موارد را مورد تأکید قرار داد و لزوم برگزاری کنگره ملی کرد در اربیل را یادآور شد.

 

در مبحث وحدت مجدد که از طرف انور محمدی عضو دفتر سیاسی و عضو کمیته مذاکره کننده با کومه له زحمتکشان کردستان ارائه شد، ضمن قرائت گزارش کتبی از روند تاکنونی و بررسی آن از طرف شرکت کنندگان، پلنوم سیاست های تاکنونی در رابطه با این مسأله را مفید و کارساز ارزیابی کرده و بر لزوم تداوم و ایجاد شتاب بیشتر در کار وحدت مجدد و تلاش برای قطعی کردن در آینده نزدیک انگشت گذاشت و قرار لازم را در این راستا تصویب کرد.

 

در بخش دیگری از کار خود، پلنوم دوم گزارش ابوبکر مدرسی معاون دبیرکل کومه له در رابطه با وضعیت درون حزبی را استماع کرده و مورد بحث و بررسی سازنده قرار داد. در ادامه پلنوم دوم بر تعهد خدشه ناپذیر خود به پیشبرد خط مشی کنگره چهاردهم کومه له در مورد تقویت وحدت درونی و تأمین استحکام حزبی پای فشرد و بر لزوم ادامه و تقویت این سیاست به عنوان یکی از ارکان موفقیت کومه له و تحقق اهداف و سیاستهای آن در کردستان تأکید نمود.

 

پلنوم در بخش دیگری از کار خود به دنبال قرائت گزارش کتبی و استماع گزارش شفاهی در زمینه فعالیتهای بین المللی کومه له که از طرف ناهید بهمنی عضو دفتر سیاسی و مسئول کمیته روابط بین المللی ارائه شد، به پرسش و تبادل نظر روی این فعالیت ها پرداخت و بر روی ادامه و گسترش کار در این زمینه به منظور شناساندن بیشتر خواست های خلق کرد، افشای نقض حقوق بشر در کردستان و در کل ایران برای جامعه جهانی و کسب پشتیبانی برای دفاع از امر تغییر دموکراتیک در ایران تأکید کرد.

 

پلنوم دوم کمیته مرکزی کومه له منتخب کنگره چهاردهم گزارش جلال ناوه عضو کمیته مرکزی و مسئول کمیته خارج کشور را در رابطه با وضعیت تشکیلات کومه له در خارج کشور استماع کرد و به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل این بخش از تشکیلات و ارائه پیشنهاد به منظور کارکرد بهتر آن پرداخت. در این راستا پلنوم بر روی لزوم تدوین یک سند نقشه عمل شش ماه تا یک ساله در خارج کشور بر اساس تجربیات و تلاش های تاکنونی بحث و توافق حاصل کرد و تدوین این سند را به دفتر سیاسی سپرد.

 

پلنوم بر اساس تحلیل تحولاتی که درمنطقه رخ میدهد و گزارش های گوناگون، افزایش خطرات امنیتی و افزایش احتمال اقدامات تروریستی رژیم جمهوری اسلامی در دوره کنونی را یادآور شد و تأکید کرد که این احتمال در دوره کنونی بیشتر و نه کمتر شده است.

 

یکی دیگر از مواردی که در پلنوم دوم مورد بحث و بررسی قرار گرفت گزارش وضعیت نیروی پیشمرگ بود که از طرف عبدالله آذربار مسئول کمیسیون نظامی به پلنوم ارائه شد و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این مبحث بر اهمیت آموزش و تمرین پیشمرگانه به منظور بالا بردن قدرت حفاظت و توان این نیرو و برنامه ریزی درست در این راستا تأکید شد و قرارهای لازم در مورد آن صادر شد.

 

پلنوم دوم کمیته مرکزی کومه له در بخش های دیگری از کار خود بر تحکیم و توسعه کار تشکیلات سازی، سامان دهی امر آموزش، ترویج هدفمندتر و نیرومندتر گفتمان کومه له و تقویت کار رسانه ای، ایجاد یک مرکز چاپ و نشر، راه انداختن «مرکز مطالعات استراتژیک روژهلات» که تاکنون دو کتاب تحلیلی منتشر کرده است، تأکید نمود و قرارها و تصمیمات لازم را در هر مورد اتخاذ کرد.

 

پلنوم دوم در بخش دیگری از دستور جلسه خود همچنین برگزاری کنفرانس نهم کومه له را از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار داده و ضمن تصویب اصولی آن هیأتی را مأمور بررسی چگونگی و زمان آن نمود.

 

دومین پلنوم کمیته مرکزی حزب کومه له کردستان ایران، منتخب کنگره چهاردهم این حزب، در پایان دفتر سیاسی منتخب پلنوم قبلی را مجدداً انتخاب نمود و به این ترتیب پس از سه روز و نیم کار فشرده و پربار به کار خود پایان داد.

 

کمیته مرکزی حزب کومه له کردستان ایران

4 اردیبهشت ماه 1393 برابر با 24 آوریل 2014

‌ • نویسنده:کمیته مرکزی حزب کومه له کردستان ایران
1687بار مشاهده شده  ◊ کد خبر:4134
Share/Save/Bookmark