0
اعتراض زنان در اوکراین مقابل سفارت سعودی
Thursday, 11 August 2011 02:31
اعتراض زنان در اوکراین  مقابل سفارت سعودی
 
اوج تنفر از اسلام را ببینید اعتراض زنان در اوکراین

مقابل سفارت سعودی - به عدم حق زنان به رانندگی

6135بار مشاهده شده  ◊ کد خبر:308
Share/Save/Bookmark