0
مصاحبه حسین ترکاشوند با آرش صالح از فعالین کرد، در خصوص احزاب کومله و دموکرات
Tuesday, 19 November 2013 08:48
مصاحبه حسین ترکاشوند با آرش صالح از فعالین کرد، در خصوص احزاب کومله و دموکرات
 
حسین ترکاشوند فعال مطبوعاتی و از دست اندرکاران سایت دانشجو نیوز گفتگویی با آقای آرش صالح دانشجوی علوم سیاسی

دانشگاە ایالتی نیورک پیرامون اعدامهای اخیر در ایران و بویژە کردستان و همچنین پیرامون مواضع احزاب کوملە و دمکرات در مورد مسائل مختلف در کردستان و ایران میپردازد . این گفتگو در ٣ بخش است کە ما لینکهای آنرا در پایین می آوریم .

گفتگوی کارشناسانە و شنیدنی است ، توجە شما مراجعە کنندە گان گرامی سایت بروسکە را بە آن جلب می کنیم

مصاحبه حسین ترکاشوند با آرش صالح از فعالین کرد، در خصوص احزاب کومله و دموکرات-بخش ١

مصاحبه حسین ترکاشوند با آرش صالح از فعالین کرد، در خصوص احزاب کومله و دموکرات-بخش٢

مصاحبه حسین ترکاشوند با آرش صالح از فعالین کرد، در خصوص احزاب کومله و دموکرات-بخش ٣

1866بار مشاهده شده  ◊ کد خبر:3866
Share/Save/Bookmark