گفتگو
تعداد مطالب : (128)

«اپوزسیون» و نقش آن در تشکیل و تداوم حکومت اسلامی ایران(3)

 

(بازگشت مخالفان حکومت اسلامی به ایران؛ زمینه ها و پیامدها)

مصاحبه حسین ترکاشوند با آرش صالح از فعالین کرد، در خصوص احزاب کومله و دموکرات

حسین ترکاشوند فعال مطبوعاتی و از دست اندرکاران سایت دانشجو نیوز گفتگویی با آقای آرش صالح دانشجوی علوم سیاسی

گفت وگوی دبیر کل حزب کومه له کردستان ایران با روزنامه الجمهور لبنان

آقای عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کومه له کردستان ایران اعلام کرده است، ما خواهان روابط بیشتر با جامعه عرب هستیم و از آنان نیز درخواست می کنیم که در سرنگونی جمهوری اسلامی ما را بیشتر همکاری نمایند.

مصاحبە تلویزیون رها با رفیق عبدواللە مهتدی دبیرکل کوملە در رابطە با مسائل ایران و کردستان

مصاحبە تلویزیون رها با رفیق عبدواللە مهتدی دبیرکل کوملە در رابطە با مسائل ایران و کردستان. و اوضاع ایران


«اپوزسیون» و نقش آن در تشکیل و تداوم حکومت اسلامی ایران(3)
«اپوزسیون» و نقش آن در تشکیل و تداوم حکومت اسلامی ایران(3)

 

(بازگشت مخالفان حکومت اسلامی به ایران؛ زمینه ها و پیامدها)

 
 
مصاحبه حسین ترکاشوند با آرش صالح از فعالین کرد، در خصوص احزاب کومله و دموکرات
مصاحبه حسین ترکاشوند با آرش صالح از فعالین کرد، در خصوص احزاب کومله و دموکرات

حسین ترکاشوند فعال مطبوعاتی و از دست اندرکاران سایت دانشجو نیوز گفتگویی با آقای آرش صالح دانشجوی علوم سیاسی

 

«اپوزسیون» و نقش آن در تشکیل و تداوم حکومت اسلامی ایران(3)
«اپوزسیون» و نقش آن در تشکیل و تداوم حکومت اسلامی ایران(3)

  (بازگشت مخالفان حکومت اسلامی به ایران؛ زمینه ها و پیامدها)

 

مصاحبه حسین ترکاشوند با آرش صالح از فعالین کرد، در خصوص احزاب کومله و دموکرات
مصاحبه حسین ترکاشوند با آرش صالح از فعالین کرد، در خصوص احزاب کومله و دموکرات

حسین ترکاشوند فعال مطبوعاتی و از دست اندرکاران سایت دانشجو نیوز گفتگویی با آقای آرش صالح دانشجوی علوم سیاسی

 

گفت وگوی دبیر کل حزب کومه له کردستان ایران با روزنامه الجمهور لبنان
گفت وگوی دبیر کل حزب کومه له کردستان ایران با روزنامه الجمهور لبنان

آقای عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کومه له کردستان ایران اعلام کرده است، ما خواهان روابط بیشتر با جامعه عرب هستیم و از آنان نیز درخواست می کنیم که در سرنگونی جمهوری اسلامی ما را بیشتر همکاری نمایند.

 

مصاحبە تلویزیون رها با رفیق عبدواللە مهتدی دبیرکل کوملە در رابطە با مسائل ایران و کردستان
مصاحبە تلویزیون رها با رفیق عبدواللە مهتدی دبیرکل کوملە در رابطە با مسائل ایران و کردستان

مصاحبە تلویزیون رها با رفیق عبدواللە مهتدی دبیرکل کوملە در رابطە با مسائل ایران و کردستان. و اوضاع ایران

 

روحانی فردی امنیتی است، بعید است بتواند در مورد مسئله کرد تغییری اساسی ایجاد کند
روحانی فردی امنیتی است، بعید است بتواند در مورد مسئله کرد تغییری اساسی ایجاد کند

دبیر کل حزب کومه له کردستان ایران براین باور است، در جهت تحقق منافع کردستان نزدیکی و همکاری با احزاب اپوزیسیون را ضروری می دانم

 

تحولات منطقه، احزاب سیاسی و کنگره ملی‌ کرد
تحولات منطقه، احزاب سیاسی و کنگره ملی‌ کرد

رادیو پیام کانادا دتر گفتگویی با نمایندگان حدکا و حككا تحولات منطقه، احزاب سیاسی و کنگره ملی‌ کرد را برااسی کردند

 

 تحولات اخیر ایران و تغییرات در سیاست خارجی جمهوری اسلامی
تحولات اخیر ایران و تغییرات در سیاست خارجی جمهوری اسلامی

  گفتگو با آقایان عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کومله کردستان ایران، شهریار آهی، از بنیانگذاران اتحاد برای دمکراسی در ایران،

 

 بە مناسبت روز پیشمرگ کومەلە و گرامیداشت یاد رفیق سعید معینی
بە مناسبت روز پیشمرگ کومەلە و گرامیداشت یاد رفیق سعید معینی

بە مناسبت روز پیشمرگ کومە لە و در گرامیداشت یاد رفیق سعید معینی اولین پیشمرگ جانباختە کومەلە برنامە ویژەای از روژهەلات تی وی پخش شد

 

گفتگوی اخبار روز با عبداله مهتدی پیرامون انتخابات و نتایج آن
گفتگوی اخبار روز با عبداله مهتدی پیرامون انتخابات و نتایج آن

• حاکمیت و شخص روحانی برای رسیدن به یک تفاهم با آمریکا و با غرب و با کل جهان بر سر برنامه هسته ای تلاش خواهد کرد،

 

برنامه افق درباره کنفرانس استکهلم، وضعیت فعلی اپوزیسیون ایران در گفتگوهای تلویزیونی. شهریار آهی، حسن شریعتمداری و عبدالله‌ مهتدی
برنامه افق درباره کنفرانس استکهلم، وضعیت فعلی اپوزیسیون ایران در گفتگوهای تلویزیونی. شهریار آهی، حسن شریعتمداری و عبدالله‌ مهتدی

برنامه افق درباره کنفرانس استکهلم، وضعیت فعلی اپوزیسیون ایران، نرخ مشارکت در انتخابات،

 

بررسی اوضاع سياسی عراق در متن تحولات خاورميانه
بررسی اوضاع سياسی عراق در متن تحولات خاورميانه

  نچیروان بارزانی نخست وزیر حکومت اقلیم کردستان عراق در گفتگوی ویژه با صدای آمریکا به پرسشهای علی جوانمردی درباره اختلافات سیاسی در عراق،

 

ما یارسانها از دید دولت مرکزی، کورد و از دید متعصبین مذهبی کورد، کافر هستیم"
ما یارسانها از دید دولت مرکزی، کورد و از دید متعصبین مذهبی کورد، کافر هستیم"

سید فرهاد حیدری یکی از چهرەهای برجستە و شناختە شدە آئین یاری و کوردستان میباشد کە سالهاست برای احقاق حقوق مردم یاری

 
 
گفتگوی رادیو همراه با فریبرز سنجری پیرامون نقش مبارزات سندیکایی در جنبش کارگری
گفتگوی رادیو همراه با فریبرز سنجری پیرامون نقش مبارزات سندیکایی در جنبش کارگری

گفتگوی زیر در تاریخ 8 آپریل 2013 صورت گرفته است. متن این گفتگو از صورت گفتار به نوشتار درآمده و با برخی ویراشهای جزئی به این ترتیب در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

 

اول ماه مه روز مبارزه سراسری کارگران جهان گرامی باد!
اول ماه مه روز مبارزه سراسری کارگران جهان گرامی باد!

  در آستانه اول ماه مه قرار داریم. روزی که کارگران جهان با مشت گره کرده درمحل کار، خیابان وگردهمایی های مختلف به نابرابری،