اطلاعیه شماره ٣ کمپین نجات رامین حسین پناهی/ جهت امضا

ما امضا کنندگان زیر خواهان لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی و آزادی همه زندانیان سیاسی هستیم

 

اطلاعیە سایت بروسکە !

اطلاعیە سایت بروسکە !

بدین وسیلە بە اطلاع کلیەمراجعە کنندەگان گرامی سایت بروسکە میرسانم کە سایت بروسکە بعد از ١٤ سال فعالیت مستمر و پیگیرانە ،

پژواک اول ماه مه در جامعه ایران وسیع بود

تلاش های تشکل ها و فعالین کارگری برای برگزاری مراسم اول ماه مه از یک سو

چهار تن از فعالان سیاسی کرد که به بهانه های مختلف دستگیرشده اند، در خطرجدی اعدام قرار دارند.

چهار زندانی سياسی کُرد در آستانه اعدام قريب‌الوقوع قرار دارند

نامەای جمعی از زندانیان سیاسی زندان مهاباد بە جمعیت حقوق بشر کردستان و نهادهای حقوق بشری

همانگونە کە مشاهدە میگردد این زندانیان از اهدافشان و باورهایشان میگویند،


اعلام کمپین نجات رامین حسین پناهی
اعلام کمپین نجات رامین حسین پناهی

اطلاعیه شماره ١ 
کمپین نجات رامین حسین پناهی
متحد شویم و نگذاریم جمهوری اسلامی رامین را اعدام کند!

 

 
مراسم بیست و ششمین سالگرد بمباران شیمیایی شهر حلبچه در شهر کلن آلمان + عکس
مراسم بیست و ششمین سالگرد بمباران شیمیایی شهر حلبچه در شهر کلن آلمان + عکس

به مناسبت بیست و ششمین سالگرد بمباران شیمیایی شهر حلبچه، روز یکشنبه 16.03.2014 مراسم باشکوهی