0
اطلاعیه دبیرخانه کومله در رابطه با یورش نظامی دولت عراق به کمپ اشرف
Friday, 03 June 2011 09:15
اطلاعیه دبیرخانه کومله در رابطه با یورش نظامی دولت عراق به کمپ اشرف
 
بنا به اخباری که صبح امروز به ما رسیده، در پی حمله ارتش عراق به کمپ اشرف، وابسته به سازمان مجاهدین خلق، بیش از سی تن کشته

و صدها نفرنیززخمی شده اند. گرچه اعضای سازمان مجاهدین خلق در این کمپ افرادی غیره مسلح و بی دفاع می باشند امابه شیوه غیرانسانی و با درنده خویی  از جانب دولت عراق مورد حمله قرارگرفته وباعث آسیبهای جانی زیادی شده است .
حملات وتیراندازیهای ارتش عراق باهدف تسخیرکمپ اشرف تا بعدازظهرامروز
یعنی تا زمان نوشتن این اطلاعیه ادامه داشته است .
بدون شک حمله نظامی به کمپ اشرف،طرح از پیش تعیین شده ومشترک جمهوری اسلامی با حکومت نوری مالکی در عراق می باشد.
مانقض حقوق انسانی درکمپ اشرف را به تندی محکم می کنیم . سکونت در کمپ اشرف، حفظ امنیت و ادامه حیات ساکنان اش ازحقوق بدیهی شان می باشد و بدون هیچ پیش شرطی این  حملات بایستی پایان یابد و افراد زخمی و آسیب دیده  نیز هرچه سریعتر باید مداوا شوند تا ازآسیب های بیشتر جلوگیری به عمل آید .
ما ازمجامع حقوق بشری و بین المللی خواستاریم، اقدامات حکومت عراق را محکوم کنند و در جهت حفظ امنیت ساکنان بی دفاع اشرف و توقف افزایش حملات نظامی به این کمپ اقدامات عملی  بیشتری صورت دهند.

دبیرخانه حزب کومله کردستان ایران
8  آوریل 2011
19 فروردین

863بار مشاهده شده  ◊ کد خبر:47
Share/Save/Bookmark