0
تظاهرات علیه مضحکه "انتخاباتی " رژیم اسلامی ایران در کپنهاک
Tuesday, 11 June 2013 00:51
تظاهرات علیه مضحکه "انتخاباتی " رژیم اسلامی ایران در کپنهاک
 
جمعه 14 یونی مقابل سفارت رژیم اسلامی ایران در دانمارک

از ساعت 10 تا 15 بعدازظهر

آدرس : سفارت جمهوری اسلامی ایران Ø KØbenhavn. 3 ENGSKITEVEJ

رژیم جمهوری اسلامی که بیش از 30 سال است با توسل به شدیدترین سرکوبگریها، با توسل به اعدام و زندان، با توسل به سنگسار و قصاص، با توسل به سرکوب هرگونه آزادیها خود را برپا داشته است، یکبار دیگر مضحکه انتخاباتی خود را برگزار میکند. اینبار حتی بسیاری از جناحها و افراد خودی رژیم مانند خاتمی، رفسنجانی و مشایی و... که در همه سرکوبگریها و بخور و بچاپها در طول عمر این رژیم با آن همراه بوده اند، از دایره " انتخابات" حذف شده اند.

مردم ایران خواهان سرنگونی رژیم اسلامی و برقراری آزادیهای کامل سیاسی و اجتماعی، آزادی بی قید و شرط بیان، آزادی تشکلهای کارگری و اعتصاب ، آزادی عقیده و مذهب، لغو حجاب اجباری و دیگر قوانین زن ستیزانه، آزادی کامل زنان از همه قید و بندهای مذهبی و اخلاقی، و برابری همۀ شهروندان در کلیه شئون اجتماعی و اقتصادی می باشند. سرنگونی جمهوری اسلامی پیش شرط برقراری چنین آزادی ها و عدالت اجتماعی است.

فقر و فلاکت بی سابقه در ایران نه فقط محصول نظام سرمایه داری ایران، بلکه محصول رژیمی است که در طی بیش از 30 سال مردم کارگر و زحمتکش را از حقوق اولیه خود یعنی داشتن تشکلهای کارگری و توده ای و حق اعتصاب و اعتراض و ... محروم کرده است. برای پایان دادن به فقر و فلاکت باید به عمر رژیم اسلامی پایان داد.

مضحکه انتخابات رژیم اسلامی بخشی از تلاش این رژیم برای تداوم عمر آن، تداوم فقر و فلاکت، تداوم حجاب اجباری و سنگسار، تداوم اختناق و سرکوب، تداوم تبعیض و ستم مذهبی و قومی است. به این مضحکه انتخاباتی باید اعتراض نمود.

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی از همه ایرانیان مقیم دانمارک دعوت میکند تا در تظاهرات روزحمعه 14 یونی در مقابل سفارت رژیم اسلامی در دانمارک شرکت کنند و صدای اعتراض خود را به رژیم اسلامی بلند کنند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران، زنده باد آزادی و برابری

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در دانمارک

06.06.2013 جهت کسب اطلاع بیشتر با شماره تفلن 71577187 تماس بگیرید .

www.kpfiran.dk

 

1245بار مشاهده شده  ◊ کد خبر:3422
Share/Save/Bookmark