0
فراخوان ٣ سازمان مدنی برای همبستگی با کولبران کورد
Saturday, 20 April 2013 01:24
فراخوان ٣ سازمان مدنی برای همبستگی با کولبران کورد
 
سە سازمان مدنی و حقوق بشری طی اطلاعیەای بە مناسبت اول ماە مە خواستار همبستگی با کولبران کورد شدەاند .متن کامل اطلاعیە بە این شرح است :

فراخوان!

وجدان های بیدار!

احزاب و سازمانهای سیاسی و تشکلهای کارگری!

سازمانهای مدافع آزادیهای مدنی و حقوق بشر!

سالهاست که بی حقوقی و اجحاف در جامعه مدنی ایران بخاطر سیاستهایی نظامی گری حکومت اسلامی ایران ابعاد فاجعه باری به بار آورده است.در همین راستامناطق کشاورزی و دامداری در روستاهای کرد نشین مرزی به‌ آتش کشیده میشوند تا به‌ این وسیله‌ زیر بنای محیط اجتماعی آنان از بین برود و ملت کرد را به تمکین و مطیع اوامر خویش وا دارند.

عدم وجود اشتغال برای مرزنشیان مناطق کردنشین آنها را وادار کرده‌ است که‌ برای رسیدن به‌ یک زندگی ابتدای مجبور به‌ کولبری در مقابل دستمزدی بسیار ناچیز در مناطق مرزی برای امرار معاش شوند.هر روزه در مناطق مرزی کشتار این قشر زحمتکش تداوم داشته و نیروهای نظامی ، عملآ بدون هیچ ابایی ،هم بعنوان دستگاه قانونگذار و هم مجری تحت عنوان قاچاقچی ، کولبران ستمدیدە را از راه دور محاکمه و بقتل میرسانند ،امری که با توجه به نوع اجناس و کالاهایی که رد و بدل میشود ،در قوانین ایران هرگز بعنوان جرم تلقی نمیشود چرا که این کالاها نه تاثیرات مخربی دارند و نه مغایر مصالح عمومی هستند .

بنابراین کولبران زحمتکش کرد را که فاقدهر نوع تامین اجتماعی از قبیل حق بیمه ، حق بازنشستگی ، حقوق بیکاری و پوشس درمانی هستند را میتوان بعنوان تهیدست ترین قشر جامعه ایران قلمداد نمود که علیرغم این بی حقوقی فاحش و آشکار ،نباید با گلوله های نظامیان بخاطر کسب روزی و معیشت مصیبت باربرایخانواده هایشان هر روزه بە خاک و خون کشیده شوند.

ما امضا کنندگان این فراخوان ضمن تبریک روز جهانی کارگر،از وجدانهای بیدار انتظار داریم اول ماە مە امسال بعنوان روزهمبستگی با کولبران کورد نام گذاری شود.

جمعیت حقوق بشرکرد

سازمان حقوق بشر کردستان

کوردوساید واچ ( چاک –کمیته شرق کوردستان)

2013-04-18

 

‌ • نویسنده:٣ سازمان حقوق بشر
1923بار مشاهده شده  ◊ کد خبر:3182
Share/Save/Bookmark