شعر و فرهنگ
تعداد مطالب : (94)

اندر حاشیە کنفرانس دل‌واپسان و دلواواپسیهای مقام عظما !

اندر حاشیە کنفرانس دل‌واپسان و دلواواپسیهای مقام عظما !

 

سپاه پاسداران

سپاه پاسداران

بسیجی نامیست پلید,

بسیجی نامیست پلید

ای مهدی, واااااای مهدی

ای مهدی, واااااای مهدی


اندر حاشیە کنفرانس دل‌واپسان و دلواواپسیهای مقام عظما !
اندر حاشیە کنفرانس دل‌واپسان و دلواواپسیهای مقام عظما !

اندر حاشیە کنفرانس دل‌واپسان و دلواواپسیهای مقام عظما !

 

 
 
سپاه پاسداران
سپاه پاسداران

سپاه پاسداران

 

اندر حاشیە کنفرانس دل‌واپسان و دلواواپسیهای مقام عظما !
اندر حاشیە کنفرانس دل‌واپسان و دلواواپسیهای مقام عظما !

اندر حاشیە کنفرانس دل‌واپسان و دلواواپسیهای مقام عظما !  

 

سپاه پاسداران
سپاه پاسداران

سپاه پاسداران

 

بسیجی نامیست پلید,
بسیجی نامیست پلید,

بسیجی نامیست پلید

 

ای مهدی, واااااای مهدی
ای مهدی, واااااای مهدی

ای مهدی, واااااای مهدی

 

اُسرا، بر سرِ دارِ انتقام
اُسرا، بر سرِ دارِ انتقام

اُسرا، بر سرِ دارِ انتقام

 

شعار ندە شعار بدە !
شعار ندە شعار بدە !

شعار ندە شعار بدە

 

اندر حاشیە مکالمات تلفنی حسین آقا و حسن آقا !
اندر حاشیە مکالمات تلفنی حسین آقا و حسن آقا !

اندر حاشیە مکالمات تلفنی حسین آقا و حسن آقا !

 

قربان آباد
قربان آباد

  مدتی این داستان تأخیر شد - مهلتی باید تا ماست شیر شد

 

داستاني كوتاه از عزيز نسين
داستاني كوتاه از عزيز نسين

حدود شصت سال پیش یک آخوند به روستائی رسید.

 

شعر نرمش !
شعر نرمش !

شعر نرمش !

 

  تداوم از مجموعه سروده های انقلابی داریوش سلحشور
تداوم از مجموعه سروده های انقلابی داریوش سلحشور

دودهه پیش از این در سال ١٣٧٠با یاری برخی دوستان دفتری از شعرهایم را که محصول دهه شصت بودند منتشر کردم.

 

خر همان خر، رهبری بر آن سوار
خر همان خر، رهبری بر آن سوار

خر همان خر، رهبری بر آن سوار;

 
  
برو رای بدە !
برو رای بدە !

برو رای بدە !