0
ئاخ ئەی فەڵەک وەدەس جمهوری
Friday, 24 January 2014 09:26
ئاخ ئەی فەڵەک وەدەس جمهوری
 
ئاخ ئەی فەڵەک وەدەس جمهوری

مەرگ ئەڕام نویسا هەر وە مەجبوری

لانەت وەی حوکمە، لانەت وەی زوورە

مەرگ من زویە و تەنم مەجبوورە

حاشا وەی ڕوژە، حاشا وەی ساڵە

مەرگت وەی تەورە بوتن هەواڵە

وە خوا براکەم فرە فرە تەرکە

ئەڕا سوو شەوەکی مونتەزر مەرگە

براکەم وە ئاگر خوەمیش وە تەناف

برایلمان گشت بێ ڕیا و ساف

یەکی خوەێ سوزنی یەکی ئعدام بوو

ئەڕا سوو دوینێ ناوێان ئعلام بوو

براێ بەرزە مل گشت جوور پاڵەوان

یەکی جوور روسەم یەکی نەریمان

داڵگ وە شیوەن باوک ڕەنجبێوەر

هەر چێ ڕەنج کیشان گشتێ بێسەمەر

 

مەرگ ناخاستە زوور گولە و شەنگ

گاهی تەرکە کوور گاهی دوەت قەشەنگ

عزرایل شەکەت وە لیست کوردان

لیست کوڕەیل عەزیز و جوان

برایەیل کوردمان گشت جوور سەرداران

ڕشیەنە زەوی جوور گەڵاێ داران

مەرگەکەت سەختە وە مەرگت قەسەم

هەر وەختە بچوو ئاگر لە جەسەم

تومەت سیاسی، موخەدر، مەشرووب

گشتێ بەهانەس هەدەفیش سەرکوب

یە ڕوو وە درو یە ڕوو تومەت

گشتێ فیت فەن و حیلەێ حکومەت

کوشتار فاشیستە و زندەگی زامە

دیند ئەوەز کەی حوکمت ئعدامە

زڵم کیت بی پایان ئی حکومەتە

ئازادی گران مەرگ بێ قیمەتە

ئومێدم یەسە پادشاێ شاهان

بکەێدن نابوت حکومەت ئێران

یوسفی کەم کە نوتق و کەلامت

با نەێەن لە یەک خەێاتەێ خامت

 

1372جار بینراوه‌  ◊ کۆدی هه‌واڵ:1824
Share/Save/Bookmark

زۆربینراوترین سه‌ردێڕی هونه‌ر و که‌لتور‌